Novosti

Natječaj za popunu radnih mjesta

Objavljeno: 16. 09. 2016.

GLAZBENA ŠKOLA SLAVONSKI BROD, VUKOVARSKA 1, 35 000 SLAVONSKI BROD

KLASA: 112-01/16-01/04; URBROJ: 2178-10-01-16-6

Slavonski Brod, 16. rujna 2016.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11, 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Glazbena škola Slavonski Brod raspisuje

NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta

1. nastavnik/ica flaute, 11 sati nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme,

2. nastavnik/ica tambure, 22 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na određeno vrijeme,

3. nastavnik/ica harmonike, 5,33 sata nastave tjedno i pripadajuća količina ukupnog radnog vremena na neodređeno vrijeme.

Kandidati trebaju ispunjavati uvjete utvrđene člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. br. 87/08. i 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.).

Uz prijavu kandidati trebaju priložiti: životopis, domovnicu, diplomu o stečenoj stručnoj spremi i potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od 6 mjeseci).

Navedenu dokumentaciju dostaviti u presliku jer istu ne vraćamo. Nepravodobne i nepotpune zamolbe neće se razmatrati. Natječaj je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, s naznakom "za natječaj" dostaviti na adresu: Glazbena škola Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole: www.gsslavonskibrod.com.

Roditeljski sastanak – 1. razred osnovne glazbene škole

Objavljeno: 12. 09. 2016.

Roditeljski sastanak za roditelje/skrbnike učenika 1. razreda osnovne glazbene škole bit će održan u srijedu, 14. rujna 2016. godine u 18 sati u Velikoj dvorani Glazbene škole.

Dodatni prijamni rok

Objavljeno: 31. 08. 2016.

Dodatni prijamni rok za učenike koji se žele upisati u pripremne razrede za osnovnu glazbenu školu (FMV I i II) bit će održan u srijedu, 7. rujna u 17 sati.

Prijamu mogu pristupiti djeca rođena 2008., 2009. i 2010. godine.

U prvom razredu ima slobodnih mjesta za instrumente tambura i harmonika tako da prijamu mogu pristupiti i djeca rođena 2007. godine.

NOVO – Popis učenika – 1. razred

Objavljeno: 26. 08. 2016.

Objavljujemo novi popis učenika primljenih u 1. razred osnovne glazbene škole u školskoj 2016./2017. godini.

NOVO - Popis učenika 1. razred

Upisi u šk. god. 2016./2017.

Objavljeno: 24. 08. 2016.

Upisi u šk. god. 2016./2017. za sve učenike osnovne i srednje glazbene škole te pripremnih razreda za osnovnu glazbenu školu bit će:

od 29. 8. 2016. do 2. 9. 2016. u terminima od 8.00 do 12.00 i od 16.00 do 20.00 sati.

Upisu obavezno trebaju pristupiti roditelji/skrbnici učenika.

Potrebni podatci: OIB roditelja/skrbnika i OIB učenika.