Kalendar događanja

OŽUJAK

Objavljeno: 01. 03. 2019.

01. - 10. 03. 2019. - 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - REGIONALNA NATJECANJA - Požega (tambura), Sisak (pjevanje), Novska (klavir), Velika Gorica (gitara)

01. - 02. 03. 2019. - Predavanja i radionice profesora Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu u sklopu Dana škole Glazbenog učilišta Elly Bašić, Zagreb

06. 03. 2019. - Zadnji dan prijave za 7. međužupanijsku smotru mladih flautista Slavonije i Baranje

08. 03. 2019. - Županijsko natjecanje iz povijesti - ISTRAŽIVAČKA POVIJEST

15. 03. 2019. - Zadnji dan prijave za Međuškolsko natjecanje harmonikaša Accordion Fest 2019. Varaždin

15. 03. 2019. - Zadnji dan prijave za 5. državnu smotru saksofonista u Valpovu

20. 03. 2019. - KVINTOLA

21. - 23. 03. 2019. - BERSIANA u Zadru

23. 03. 2019. - Međuškolsko natjecanje harmonikaša Accordion Fest 2019. Varaždin

25. 03. 2019. - Zadnji dan prijave za 44. međunarodni susret harmonikaša u Puli

27. 03. 2019. - 7. međužupanijska smotra mladih flautista Slavonije i Baranje, Slavonski Brod

27. - 31. 03. 2019. - Natjecanje Sonus op. 5 (klavir, solfeggio)

31. 03. 2019. - Zadnji dan prijave za obranu završnog rada

VELJAČA

Objavljeno: 01. 02. 2019.

01. 02. 2019. - Koncert zborova u povodu 100. obljetnice Gimnazije Nova Gradiška, Nova Gradiška (Srednjoškolski zbor Glazbene škole)

 01. - 03. 02. 2019. - 25. obljetnica UHSR-a, Dubrovnik

 04. - 05. 02. 2019. - Školsko natjecanje (audicija) za 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa (pjevanje, tambura, klavir, gitara i solfeggio)

06. 02. 2019. - Zadnji dan prijave za 6. međužupanijsku smotru tamburaša u Požegi

06. 02. 2019. - Zadnji dan prijave za 14. CLAVIS

06. 02. 2019. - Seminar za učenike klavira u GŠSB (predavač: Jelica Kuzmin)

06. 02. 2019. - Seminar za učenike tambure u GŠSB (predavač: Veljko Valentin Škorvaga)

08. 02. 2019. - Zadnji dan prijave za 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa

08. 02. 2019. - Naučiti kao učiti - radionica za učenike (vodi: pedagoginja Anita Oreč)

08. - 09. 02. 2019. - Natjecanje Mladi Padovec, Novi Marof

08. - 10. 02. 2019. - 14. CLAVIS, Zagreb (seminar za učitelje/nastavnike klavira i flaute)

12. 02. 2019. - Ishodi učenja - predavanje za nastavnike (vodi: pedagoginja Anita Oreč)

13. 02. - 13. 03. 2019. Online prijave za 24. Daleke akorde u Splitu (puhači/gudači)

13. 02. 2019. - 1. Psihoteka, radionica za nastavnike Glazbene škole (voditelj: Dubravko Šokčević)

15. 02. 2019. - BERSIANA, Zagreb (2. koncert iz projekta)

20. 02. 2019. - 6. međužupanijska smotra tamburaša u Požegi

20. 02. 2019. - Koncert pod maskama u Glazbenoj školi

27. 02. 2019. - 3. KVINTOLA

27. 02. - 10. 03. 2019. - 57. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa - REGIONALNA NATJECANJA - Zadar (solfeggio): 27. - 28. 02. 2019.

28. 02. 2019. - Zadnji dan prijave za Natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 5, Križevci (tambure, udaraljke, klavir i solfeggio)

SIJEČANJ

Objavljeno: 07. 01. 2019.

09. - 11. 01. 2019. - 17. Centar izvrsnosti, Opatija

10. - 11. 01. 2019. - Inventura u Školi

14. 01. 2019. - Prvi nastavni dan 2. polugodišta

23. 01. 2019. - Glazbeni program učenika Glazbene škole u sklopu obilježavanja 85. godina Muzeja Brodskog Posavlja

24. - 27. 01. 2019. - 16. međunarodno takmičenje solo pevača Lazar Jovanović, Beograd (Sandra Böhm i Lana Ćato)

29. 01. 2019. - Zadnji dan prijave za natjecanje Mladi Padovec, Novi Marof (discipline: flauta, klarinet, saksofon, harmonika, violina, gitara, tambure i klavir)

30. 01. 2019. - Koncert Ide Gamulin, klavir (organizator: KKD IBM)