OBAVIJEST o promjeni žiro-računa Glazbene škole Slavonski Brod

Objavljeno: 07. 09. 2017.

Obavještavamo Vas da Grad Slavonski Brod s datumom 8. rujna 2017. mijenja poslovnu banku i zatvara postojeći žiro-račun u Raiffeisenbank d. d. Istog dana otvorit će novi žiro-račun u Privrednoj banci Zagreb d. d. te podračune za ustanove i škole kojima je Grad Slavonski Brod osnivač.

Novi broj žiro-računa Glazbene škole Slavonski Brod glasi:
HR 75 2340 0091 5108 8639 9

« Vrati se na prethodnu stranicu